Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2018

1. Algemene bepalingen

1.1 Gelieve deze voorwaarden te lezen aangezien zij de basis vormen waarmee u onze website www.quizquest.EU gebruikt en van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen u en Quiz Quest (‘ons’).

Uw toegang tot en het gebruik van onze diensten is geconditioneerd op uw aanvaarding van en de naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van onze diensten.

Door de toegang tot en of het gebruik van onze diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het oneens bent met een deel van de voorwaarden dan heeft u geen toegang tot onze diensten.

2. het contract tussen ons

2.1 Door het plaatsen van bestellingen via deze website gaat u een overeenkomst met ons aan.

2.2 Wanneer u een aankoop doet, sturen wij een e-mail naar het adres dat u ons bezorgt om de ontvangst van uw bestelling en de details van uw bestelling te bevestigen.

2.3 Wij moeten een volledige betaling ontvangen voordat wij uw bestelling kunnen verwerken. Autorisatie van uw creditcard kan het beschikbare tegoed of saldo beperken naar goeddunken van de creditcard uitgever. Wij hebben hier geen controle over.

2.4 Uw bestelling wordt door ons geaccepteerd wanneer u een e-mail bevestiging heeft ontvangen dat wij uw bestelling hebben aanvaard. Als wij uw bestelling met u moeten bespreken zullen wij proberen om u per e-mail of telefoon te contacteren.

2.5 Acceptatie van uw bestelling brengt een contract tussen ons tot stand.

2.6 Onze diensten aan u beginnen bij de acceptatie van uw inschrijving.

2.7 Wij behouden ons het recht voor om uw inschrijving niet te accepteren naar eigen goeddunken.

3. Prijs

3.1 De te betalen prijzen voor quizzen die u bestelt zijn zoals uiteengezet op onze website of zoals op andere wijze door ons kenbaar gemaakt.

3.2 Wij behouden het recht om de prijzen ten allen tijden te wijzigen.

4. Betaling

4.1 Wij accepteren creditcard of bankpas betalingen met kaarten, waaronder Visa, Mastercard, Maestro, Electron, Switch. Wij accepteren ook betaling via PAYPAL en IDEAL.

4.2 Door de aankoop bij ons bevestigt u dat de gebruikte creditcard of bankpas van jou is en begrijpt dat alle credit/debit kaarthouders zijn onderworpen aan validatie controles en autorisatie door de uitgever van de kaart.

4.3 Indien de uitgevende instelling van uw betaalkaart weigert of niet, om welke reden dan ook, de volledige betaling aan ons goedkeurt, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of de niet aanvaarding van uw bestelling.

5. Veilige betaling

5.1 Uw vertrouwelijke informatie is beschermd tijdens de doorvoer van uw computer tijdens de afhandeling met behulp van de Secure Sockets Layer (SSL) protocol met een encryptie sleutellengte van 128 bits.

5.2 Wij gebruiken de diensten van beveiligde en erkende derde bedrijven om de kaart transactie uit te voeren. Alleen deze bedrijven en de verwervende bank hebben toegang tot uw creditcardgegevens. Voor meer informatie kunt u het onderstaande gedeelte over ons privacybeleid verderop lezen of ons privacybeleid document erop naslaan.

6. Digitale bestellingen

6.1 Door te klikken op de bestelknop en de koop van een quiz stemt u ermee in dat Quiz Quest u onmiddellijk toegang geeft tot de digitale inhoud zodra u uw aankoop voltooit, zonder te wachten op de wachttijd van 14 dagen. Daarmee, doet u uitdrukkelijk afstand van uw recht om zich terug te trekken uit deze aankoop.

Alle verworven producten zullen beschikbaar zijn voor digitale download. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de klantenservice op contact@quizquest.eu.

7. Gebruik van de inhoud

7.1 U erkent en stemt ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten in alle materialen, inhoud en knowhow die deel uitmaken van onze website en diensten te allen tijde in ons bezit en/of in dat van onze content providers blijft.

7.2. In geen geval mag u onze producten verkopen of herdistribueren.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit onze levering van diensten zal worden beperkt tot directe schade tot het bedrag van de prijs die u betaald voor de betrokken diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele bijzondere, indirecte of gevolgschade of verlies van welke aard dan ook (hetzij veroorzaakt door onze nalatigheid of anderszins) die voortkomt uit of in verband met de levering van de dienst.

9. Disclaimers & beperkingen van aansprakelijkheid

9.1 Wij hebben met zorg de inhoud van deze website samengesteld, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat de vermelde prijzen correct zijn op het moment van publicatie en dat producten duidelijk zijn beschreven. Bestellingen worden echter alleen geaccepteerd als er geen materiële fouten zijn in de beschrijving van de producten of hun prijzen zoals geadverteerd op deze website.

9.2 Alle vermelde tijden met betrekking tot de diensten die wij leveren zijn slechts een benadering.

9.3 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige informatie op de websites die linken naar informatie van website die geen eigendom zijn van ons.

9.4 Het is uw verantwoordelijkheid om de volledige benodigde informatie naar waarheid aan ons te verstrekken. Dit niet doen maakt de voorwaarden van onze geld terug garantie ongeldig.

10. Communicatie

10.1 Door een product van ons te bestellen, erkent u e-mail communicatie als de voorkeurmethode van het sluiten van overeenkomsten met ons.

10.2 Het is belangrijk dat u ons tijdig meldt wanneer u geen toekomstige mededelingen meer van ons wilt ontvangen.

11. Privacybeleid

11.1 Wij zullen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Wij bewaren het op een beveiligde server en wij zullen volledig voldoen aan de toepasselijke consumentenwetgeving zoals die op dat moment van toepassing is.

11.2 Wanneer u zich registreert bij ons op onze website, zullen wij u vragen om input en verzamellen wij persoonlijke informatie van u, zoals uw naam, e-mail adres, factuuradres, leveringsadres, telefoonnummer en productselecties. Deze informatie zal niet worden gedeeld met derden.

11.3 Wij gebruiken de diensten van erkende derde bedrijven om de daadwerkelijke betalingstransactie uit te voeren. Alleen deze bedrijven en de verwerkende bank hebben toegang tot uw betalingsgegevens.

11.4 Wij kunnen ook informatie verzamelen over waar u zich bevindt op het internet (bijvoorbeeld de URL waar u vandaan kwam, IP-adres, domeintypen als .nl en .com), uw browser type, de pagina’s van onze website die tijdens uw bezoek werden bekeken. Wij kunnen deze informatie verzamelen, zelfs als u zich niet bij ons registreert. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze site wordt gemonitord en kan informatie over uw bezoek vast leggen dat ons zal helpen de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

11.5 Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • Uw bestellingen te verwerken
  • Voor statistische doeleinden om deze website en haar diensten aan u te verbeteren
  • Om de website-inhoud en promoties aan te bieden tijdens uw bezoek
  • Om deze website te beheren

11.6 U stemt ermee in dat u geen bezwaar heeft tegen ons contact met u voor een van de bovenstaande doeleinden, hetzij per telefoon, e-mail of schriftelijk en u bevestigd dat u niet zal niet overwegen een van de bovenstaande als een schending van een van uw rechten onder de Algemene verordening inzake GegevensBescherming (GDPR), de rechtshandhavings richtlijn voor Gegevensbescherming en andere regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens te zien.

11.7 U dient zich ervan bewust te zijn dat, wanneer wij worden verzocht door de politie of een andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt, om inzage in uw persoonlijke gegevens en/of gebruikers informatie, wij het recht hebben dit te doen.

11.8 Wij nodigen u uit om uw e-mail adres toe te voegen aan onze mailinglijst, zodat wij u van tijd tot tijd kunnen informeren over nieuwe producten en promoties. U kunt zich afmelden van deze lijst door het volgen van de afmeldinstructies die in de voet van de e-mails staan.

11.9 Wij gebruiken “cookies” om uw huidige winkelsessie bij te houden, om uw ervaring te personaliseren en om uw winkelmandje op elk moment tijdens uw bezoek te kunnen ophalen. Als u geen cookies accepteert zult u niet in staat zijn om het volledige voordeel van de winkelmogelijkheden op deze website te verkrijgen.

11.10 Lees gelieve onze privacybeleid voor meer informatie en bekijk die regelmatig om te zien of er eventuele updates of wijzigingen in onze privacybeleid hebben plaatsgevonden.

12. Nietigheid

12.1 Indien een deel van deze voorwaarden niet afdwingbaar is (inclusief enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken) zal de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden niet aangetast worden.

13. Toepasselijk recht, jurisdictie en taal

13.1 Deze voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht, zonder rekening te houden met haar conflict van wettelijke bepalingen.

13.2 Ons verzuim om een recht of bepaling van deze voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service, en vervangt alle eerdere en andere overeenkomsten die wij zouden kunnen hebben.

13.3 De website mag alleen voor rechtmatige doeleinden en op wettige wijze worden gebruikt. U stemt ermee in om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, statuten en voorschriften met betrekking tot de website en alle transacties die op of via de website worden uitgevoerd. Alle contracten worden in het Nederlands gesloten.

14. Wijzigingen van de wettelijke vermeldingen

14.1 Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen.

14.2 Door toegang en of het gebruik van onze service nadat deze herzieningen effectief zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stopt u toegang en gebruik van de service.

15. Rechten van derden

15.1 Niets in deze overeenkomst is bedoeld om, noch verleent zij enige rechten aan een derde partij.

16. Volledige overeenkomst

16.1 Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen ons met betrekking tot het werk. Elke partij erkent dat zij, bij het akkoord gaan met deze voorwaarden, niet heeft ingeroepen, en heeft geen recht of rechtsmiddel ten aanzien van, een verklaring, vertegenwoordiging, zekerheid of garantie (of gemaakt uit onachtzaamheid of onschuldig), andere dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.